Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Αύγουστος 2023  [σ. 36-41]

Μια  περιπέτεια του Αναστασίου Ορλάνδου στην εποχή του Μεσοπολέμου

Ρόδης Λοχαΐτης
Ιστορικός, Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Το άρθρο αυτό, βασισμένο σε αρχειακό υλικό, παρακολουθεί μια υπόθεση που αφορούσε στον καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Αθηνών Αναστάσιο Ορλάνδο. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής κατηγορήθηκε το 1933 για τον θάνατο δύο παιδιών που προκλήθηκε ύστερα από πτώση τοίχου στον αρχαιολογικό χώρο των στύλων του Ολυμπίου Διός. Για λόγους που αναλύονται στη μελέτη, η Διοίκηση κίνησε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του και του επέβαλλε ποινή. Ο Ορλάνδος προσέφυγε στο νεοσύστατο θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου, δηλαδή, Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο, τελικά, με απόφασή του τον δικαίωσε, δικαιώνοντας επιπλέον και τις προσδοκίες όσων επιθυμούσαν την ύπαρξη ενός θεσμού που θα προστάτευε τους διοικούμενους από ενδεχόμενες αυθαιρεσίες της Διοίκησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστάσιος Ορλάνδος, Συμβούλιο της Επικρατείας

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: rodloh70@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 1  January - August 2023  [pp. 36-41]

An adventure of Anastasios Orlandos in the interwar era

Rodis Lochaitis
Historian, PhD candidate history at the University of Crete

 

This article, based on archival material, follows a case involving the professor of Architecture of the Athens Polytechnic Anastasios Orlandos. More specifically, the professor was accused in 1933 for the death of two children caused by the fall of a wall in the archaeological site of the columns of the Olympians Zeus. For reasons analyzed in the study, the Administration will initiate disciplinary proceedings against him and impose action. Orlandos appealed to the newly created  Supreme Administrative Court of the Council of State which, in the end, with its decision vindicated him, additional justifying the expectations of those who wanted an institution that would protect the governed from the arbitrariness of the Administration.

Key words: Anastasios Orlandos, Council of State

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: rodloh70@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.