Επιλογή Σελίδας

Τόμος 6, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2022  [σ. 50-69]

Ξορκισμένος με τον απήγανο

Ιαματικές και άλλες ιδιότητες του φυτού Ruta graveolens, μέσα από τις πηγές

Χριστίνα Παπαδάκη
Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασίλης Στρατήγης
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναστασία Φορτοτήρα
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Το άρθρο εξετάζει τις φαρμακευτικές και αποτροπαϊκές ιδιότητες του απήγανου (ruta graveolens) κυρίως μέσα από γραπτές αλλά και προφορικές μαρτυρίες, καταδεικνύοντας τη εξέχουσα σημασία και την ευρεία διάδοσή του τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη λαϊκή μας παράδοση. Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η συχνή αναφορά του φυτού σε λογοτεχνικά κείμενα. Ο απήγανος χρησιμοποιούνταν κυρίως ως εμμηναγωγό, εκτρωτικό και αντιβασκάνιο γι’ αυτό και παραδοσιακά υπήρχε στον κήπο σχεδόν κάθε σπιτιού μέχρι πρόσφατα, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου .

 

Λέξεις ευρετηρίου: απήγανος, ιαματικά / αποτροπαϊκά φυτά, ξόρκια, μαγεία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2022 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 6, Issue 1  January - April 2022  [pp. 50-69]

Ruta graveolens

Medical and apotropaic properties

Christina Papadaki
Postdoc researcher, Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean (Rhodes) Greece
Vassilis Stratigis
Forestry, Wood Sciences and Design, University of Thessaly, Greece
Anastasia Fortotira
Forestry, Wood Sciences and Design, University of Thessaly, Greece

 

The article draws upon the medicinal and apotropaic properties of rue mainly through written and oral testimonies, demonstrating its importance and wide spread in antiquity through modern times. It was mainly used as an emmenagogue, abortifacient and anti-baskan so it was present in the garden of almost every Greek traditional household until recently.

 

 

Key words: rue, medicinal / apotropaic plants, spells, magic

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2022 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .