Επιλογή Σελίδας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ - Την Τρίτη 2/2/2021 πραγματοποιήθηκε παράσταση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, όπου εξεταζόταν το θέμα «έγκριση ή μη πρότασης της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σχετικά με την αποκατάσταση της δυτικής προσπέλασης της Ακρόπολης».

Ο Σύλλογος ζήτησε να παρέμβει προκειμένου να εκφράσει την θέση του για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων στην Ακρόπολη, όπως αυτή είχε προηγουμένως εκφραστεί στην από 14/12/2020 ανακοίνωση. Ζητήσαμε να μάθουμε τη σκοπιμότητα της νέας παρέμβασης-πρότασης της ΕΣΜΑ και γενικώς των σημειακών παρεμβάσεων. Τονίσθηκε ότι σε ένα μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως η Ακρόπολη, το ζήτημα της πρόσβασης των επισκεπτών πρέπει να αποτελεί καρπό μίας ενιαίας μελέτης, η οποία να παρουσιαστεί με πλήρη τεκμηρίωση στην επιστημονική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους διεθνείς κανόνες των αποκαταστάσεων μνημείων και στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες οι από το νόμο οριζόμενες διαδικασίες για επεμβάσεις επί μνημείων. Η εισαγωγή στο ΚΑΣ «πρότασης της ΕΣΜΑ» (που δεν συνιστά Μελέτη), χωρίς άλλη τεκμηρίωση, δεν συνιστά ορθή διοικητική και επιστημονική διαδικασία και δεν θα έπρεπε να ακολουθείται, ειδικά μετά το αποτέλεσμα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη.