Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2020  [σ. 68 - 79]

Ο Christian Zervos 

και η προσέγγισή του στην Τέχνη

Ανέστης Μελιδώνης
Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ - Μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιστορία της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο Christian Zervos υπήρξε ένας ακούραστος άνθρωπος της τέχνης, προσωπικότητα διεθνούς κύρους, βαθύς μελετητής και φίλος των περισσότερων καλλιτεχνών που πρόβαλε μέσα από τα 97 τεύχη των Cahiers d’ Art. Συμμετέσχε ενεργά στη σύνταξη εννιά περιοδικών τέχνης (τα τέσσερα πρώτα στην Αλεξάνδρεια και τα υπόλοιπα στο Παρίσι) με κορωνίδα τα αξεπέραστα Cahiers του. Εξέδωσε τον πρώτο catalogue raisonné με παραίνεση του ίδιου του καλλιτέχνη, τον μοναδικό ίσως που προέκυψε μετά από μια εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του έργου του, τον κριτικό κατάλογο των έργων του Picasso. Οργάνωσε πολλές εκθέσεις μαζί με την επίσης εξαιρετικά δραστήρια και αγαπητή στον χώρο δεύτερη σύντροφό του Yvonne. Συνέγραψε και εξέδωσε καταλόγους για πολλούς μοντέρνους καλλιτέχνες αλλά και παλαιότερους, όπως ο Greco και ο Cranach. Ενώ αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο του, ειδικά από το 1933 και μετά, στη συγγραφή και έκδοση σειράς πρωτότυπων και πάντα υψηλής αισθητικής μελετών για την αρχαϊκή και την προϊστορική τέχνη, σειράς που έμελε να μείνει ανολοκλήρωτη. Εκεί συνεργάστηκε με σημαντικούς φωτογράφους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, εθνολόγους και όχι μόνο, τηρώντας την αρχή της πολύπλευρης προσέγγισης του θέματος και της παραλληλίας των τεχνών. Ποια είναι όμως μέσα από όλο αυτό το πολυδιάστατο έργο η αποτύπωση της φιλοσοφικής ματιάς του Ζερβού στην τέχνη, καθώς ο ίδιος ήταν και διδάκτωρ φιλοσοφίας της Σορβόννης με μια εξαιρετικής διεισδυτικότητας διατριβή για τον Μιχαήλ Ψελλό; Κάποια βασικά στοιχεία της προσωπικής και, εν πολλοίς, παραγνωρισμένης -αν όχι άγνωστης- συμβολής του και των φιλοσοφικών καταβολών της συμβολής αυτής στην ανάδειξη της μοντέρνας τέχνης επιχειρείται να παρουσιαστούν στο προκείμενο άρθρο.

Λέξεις ευρετηρίου: Κριστιάν Ζερβός, Μοντέρνα Τέχνη, Cahiers d’Art, φιλοσοφική προσέγγιση, Ιστορία της Τέχνης

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: anestismelidonis@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 1  January - April 2020  [pp. 68 - 79]

Christian Zervos

and his approach to Art

Anestis Melidonis                         
Dr. of Philosophy, University of Athens - Postdoctoral researcher in History of Art, Faculty of History and Archaeology University of Athens, Greece 

 

Christian Zervos was a tireless man of art, a world famous personality, a connoisseur and friend of most artists he presented through the 97 issues of Cahiers d’art.  He was pivotal in editing nine art journals (the first four in Alexandria and the rest in Paris) the pinnacle of which was his insurmountable Cahiers. He issued the first catalogue raisonné, a critical catalogue of Picasso’s work, following the advice of the artist himself, probably the only one that has emerged from a close watch of the work itself. He organized many exhibitions along with his also very active and beloved second wife Yvonne. He wrote and edited dozens of catalogues both for modern and old artists, like Greco and Cranach. In the meantime he devoted the rest of his time, especially from 1933, in writing and editing a series of original and always of highly aesthetical standard studies on archaic and prehistoric art; series which inevitably were not completed. There he cooperated with significant photographers, archeologist, architects, ethnologists and others, complying with the principle of a multilateral approach of the subject and the parallelism of artsSo what is the imprint of the philosophical look of Zervos on art through his multidimensional work? Zervos himself had a doctorate in Philosophy in Sorbonne with an exceptionally incisive work on Michael Psellos. Some of the basic elements of his personal although unappreciated –if not unknown- contribution and the philosophical background of this contribution in promoting modern art is presented in this article.

Key words: Christian Zervos, Modern Art, Cahiers d’Art, philosophical approach, History of Art

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: anestismelidonis@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .