Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Αύγουστος 2023  [σ. 16-25]

«Με καλοπρόσδεχτα ταξίματα και με θυσίες, με κνίσα και σπονδές, γυρίζουν οι άνθρωποι και των θεών τη γνώμη»

Σκέψεις γύρω από τα μινωικά «τάματα» και τη μαγικο-θρησκευτική τους σημασία

Χριστίνα Παπαδάκη
Αρχαιολόγος

 

Κάθε μορφής ανάγκη που μπορεί να προκύψει στη ζωή είναι αυτή που τελικά, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, διδάσκει στον άνθρωπο την προσευχή αλλά και τη μαγεία. Όλες οι μεγάλες κρίσεις, απέναντι στις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν αδύναμοι, είναι δυνατόν να ερμηνευτούν ως υπέρβαση των ορίων τους, ακόμη δε και ως εκ μέρους τους ύβρεις που επισύρουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της θεϊκής οργής: κακές σοδειές, ακαρπία, ασθένειες, επιδημίες, πανδημίες, καταστροφικοί πόλεμοι. Μόνο η αναστροφή της δυσμένειας του θεού απέναντι στην ανθρώπινη, εκούσια ή ακούσια, «αμαρτία» που προκάλεσε τη συμφορά, θα επαναφέρει την τάξη.

 

Λέξεις ευρετηρίου: τάμα, μινωικά Ιερά Κορυφής, μαγεία, ίαση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 1  January - August 2023  [pp. 16-25]

Gift offerings in Minoan Peak Sanctuaries and their apotropaic use

Christina Papadaki
Archaeologist

 

Every need that can arise in life is what, more than anything else, teaches prayer as well as magic. Great crises against which people feel powerless, can be interpreted as insults on their part that attract the corresponding manifestations of divine wrath: bad harvests, fruitlessness, diseases, pandemics, devastating wars. Only the reversal of God's disfavor towards human «sin» will restore order. In this context, religious ceremonies constitute a considerable psychological support, even the only defense against the resulting despair. And although in this process «pure» and «official» religion, superstition and magic are involved, in rather equal doses, what interests the suffering man is only the achievement of a certain purpose and the search for any way out in a problem. The most «traditional» and generally accepted means by which people seek to remove any evil that has befallen them is the «gift», which is loaded with a host of magico-religious notions and superstitions, covering thus the whole range of ideological, spiritual and metaphysical concerns involved.

Key words: gift offering, Minoan Peak Sanctuaries, magic, healing

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.