Επιλογή Σελίδας

Με το όνομα Μικρά Ασία ορίζεται η περιοχή η οποία στα βόρεια βρέχεται από τον Ελλήσποντο, την Προποντίδα και τον Εύξεινο Πόντο, στα δυτικά από το Αιγαίο και στα νότια από τη Μεσόγειο. Το όνομα Μικρά Ασία εμφανίζεται για πρώτη φόρα τον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ. στον Paulus Orosius και τον Ιωάννη Λυδό. Οι γεωμορφολογικές και κλιματολογικές διαφορές σε αυτή την τεράστια περιοχή είναι πολύ μεγάλες. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο απαραίτητος διαχωρισμός στα παράλια, το εσωτερικό και τον Πόντο. Το όριο μεταξύ των παραλίων και του εσωτερικού είναι η περιοχή του Εσκί Σεχίρ και μεταξύ του εσωτερικού και του Πόντου (περισσότερο ξεκάθαρο) οι Ποντικές Άλπεις. Στα παράλια της Μ. Ασίας βρίσκονται οι περιοχές (με τα αρχαία ονόματά τους) Τρωάδα, Μυσία, Βιθυνία, Αιολίδα, Λυδία, Ιωνία, Φρυγία, Καρία, Λυκία, Παμφυλία και Πισιδία...

Πέτρος Μεχτίδης

Αρχαιολόγος & Συντηρητής Έργων Τέχνης

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε όλο το άρθρο Ανάτυπο PDF