Επιλογή Σελίδας

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ (UPPER HOUSE) – Την Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 (18:30) θα παρουσιασθεί το έργο του Αιγέα κατά το περασμένο έτος και θα ακολουθήσει η διάλεξη των James Wright (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) και Mary Dabney (Bryn Mawr College) με θέμα «Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού» (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα). Μετά τη διάλεξη είστε όλοι προσκεκλημένοι στην καθιερωμένη δεξίωση στον κήπο της Σχολής με πολλές και διάφορες εκδηλώσεις.

Περίληψη διάλεξης
Σ’ αυτήν την διάλεξη παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ανασκαφής του μικρού οικισμού της Τσούγκιζας στην κοιλάδα της Νεμέας καθώς και τη μεταβαλλόμενη σχέση του με τη γειτονική μητρόπολη των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίπου από το 1700 έως το 1200 π.Χ. Οι συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν συνεχή κατοίκηση στον οικισμό, με σημαντικές ενδείξεις για την αγροτική βάση της κοινότητας και την τελική ενσωμάτωση του οικισμού στην επικράτεια των Μυκηνών. Η διάλεξη διερευνά τα στοιχεία για αυτές τις εξελίξεις εξετάζοντας ευρήματα από τα νεκροταφεία, τα νοικοκυριά, την καλλιέργεια των φυτών, την κτηνοτροφία, τη χρήση εργαλείων και την κεραμική. Μέσα από αυτή την παρουσίαση, θα διαφανεί αφενός πώς οι οικισμοί στις επικράτειες λειτουργούσαν εντός του περιβάλλοντος τοπίου, και αφετέρου πώς τα ανάκτορα προσαρτούσαν τα ξεχωριστά αυτά τοπία προκειμένου να δημιουργηθεί το σύνολο μιας ευρύτερης επικράτειας υπό την διαχείρισή τους.