Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2019

Το πρόπυλο του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης

Πέτρος Θέμελης
Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης - τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Το τετρακιόνιο δωρικό Πρόπυλο του Γυμνασίου της αρχαίας Μεσσήνης στερεώθηκε και αναστηλώθηκε μετά από πολυετείς προσπάθειες με χρήση ελάχιστου ποσοστού νέων λίθων και έκανε τελικά την εμφάνισή του το 2019, με ολοκληρωμένη πλέον μορφή ως την αετωματική στέψη του και τα ακρωτήριά της. Αποτελεί τυπικό παράδειγμα κοινωνικής προβολής των Γυμνασιαρχών της πόλης μέσω των ευεργεσιών τους, κατασκευάστηκε από τον Γυμνασίαρχο Χαρτέλη Φίλωνος, στα χρόνια του Αυγούστου και επισκευάστηκε από τον Γυμνασίαρχο Διονύσιο Δημητρίου στο δεύτερο ήμισυ του 1ου αι. μ.Χ. Κύρια όψη του είναι η βόρεια πλευρά, η στραμμένη προς την ευρεία οδό. H νότια πλευρά του μνημείου καλυπτόταν από ξύλινη δύρριχτη στέγη, σε μήκος 8 μέτρων.

 

Λέξεις Ευρετηρίου: Πρόπυλο, αναστήλωση, ακρωτήρια, γυμνασίαρχοι, Σεβαστοί, Μνασίστρατος, τρίλιζα, ανδριάντες, έφηβοι, αθλητές, κοινωνική προβολή

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: pthemeles@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 1  January - April 2019

The Propylon to the Gymnasium at Ancient Messene

Petros Themelis
Director of Excavations at Ancient Messene - F. Professor of Classical Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Crete, Greece

 

At the northern end of the western portico of the Gymnasium the architectural remains of a Doric Propylon were brought to light in 1998, reaching a 6,50m wide street. All the members of the superstructure (capitals, architraves, triglyphs, metopes, parts of the pediment without sculptural decoration and floral finials) were revealed scattered along the west side of its four columns. The monument was restored after many years of efforts and made its appearance in its original complete form in May 2019. Its southern side was covered with a wooden saddle roof. On its main north face are inscribed three inscriptions, two in the architrave related to the erection and its repair, and an extensive one in the three middle metopes dated to the year 44 AD, related to the donation of 10,000 dinars by a distinguished Spartan official for the expense of the sacrifices in honour of the emperors and the purchase of oil for the use of practicing adolescents. Inscribed stone bases for bronze statues of Messenian citizens and athletes surround the impressive monumental Propylon.

Key words: Propylon, restoration, akroterion, gymnastics, Venerables, Mnasistratos, tic tac toe (triliza), statues, ephebes, athletes, social promotion.

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: pthemeles@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .