Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Η ανακάλυψη των Χετταίων

Πέτρος Μεχτίδης
Αρχαιολόγος & Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη

Οι περιηγητές που ταξίδεψαν τον 19ο και 20ο αιώνα στη Μικρά Ασία και τη Συρία ήρθαν σε επαφή με τα ίχνη του έως τότε άγνωστου πολιτισμού των Χετταίων. Αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην ταύτιση όχι μόνο των ερειπίων ή των σωζόμενων επιγραφών αλλά και στην εύρεση του ίδιου του πολιτισμού στον οποίον ανήκαν.  Οι ταυτίσεις σχετίζονταν με όλο το φάσμα των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου αλλά και με την πόλη Πτερία, η οποία αναφέρεται από τον Ηρόδοτο. Η επιστημονική έρευνα χρειάστηκε να περιμένει ως το 1872 και τον William Wright για να δει να λύνεται το μυστήριο σχετικά με την ταυτότητα του αναδυόμενου από την λήθη του χρόνου πολιτισμού των Χετταίων.

Λέξεις ευρετηρίου: Χετταίοι, Bogazkoy, Hattussas, Charles Sexier, Sayce

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 1  January - April 2017

The discovery of the Hittites

Petros Mechtidis
Archaeologist and Conservator of Works of Art, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece

Travellers who toured Anatolia and Syria in the 19th and 20th centuries came in contact with traces of the unknown civilisation of the Hittites. They faced formidable problems in identifying not only the ruins or surviving inscriptions but in finding out the civilisation in which these belonged. Identifications moved throughout the eastern Mediterranean civilisations, even to the city of Pteria, mentioned by Herodotus. We had to reach 1872 and William Wright to solve the mystery.

 

 

Key words: Hittites, Hattusas, Bogazkoy, Texier, Sayce

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .