Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017 

Ο Τάφος του Αριστοτέλη στα αρχαία Στάγειρα

Κώστας Σισμανίδης
Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας, Ανασκαφέας Αρχαίων Σταγείρων

 

Στα Στάγειρα η ανασκαφική έρευνα έφερε τα τελευταία χρόνια στο φως τα λείψανα ενός μείζονος σημασίας οικοδομήματος. Το σχήμα της κάτοψής του, το υλικό και η ποιότητα της τοιχοδομίας του, ο αναμφίβολα δημόσιος χαρακτήρας του, το κάνουν να ξεχωρίζει στον χώρο της αρχαίας μακεδονικής πόλης. Τα ευρήματα συνηγορούν σε μια χρονολόγηση του κτίσματος στην περίοδο μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Οι αρχαίες και ύστερες πηγές αναφέρονται με σαφήνεια στην ανέγερση ενός μνημειώδους τάφου-ηρώου στα Στάγειρα προς τιμήν του Αριστοτέλη. Παρά τις συνεχείς αναμοχλεύσεις και ανοικοδομήσεις του χώρου, υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις οι οποίες πιστεύουμε ότι συνηγορούν προς την άποψη ότι το σημαίνον αυτό κτίσμα, ιδρυμένο μέσα στην πόλη και πλησίον της Αγοράς των αρχαίων Σταγείρων, σε θέση με πανοραμική θέα, είναι ο μαρτυρημένος από τις γραμματειακές πηγές τάφος του μεγάλου φιλοσόφου.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Αριστοτέλης, Στάγειρα, ηρώο, τάφος, αψιδωτό οικοδόμημα, Άρατος, Βρασίδας

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 2  May - August 2017 

Aristotle’s Grave at ancient Stagira

Dr. Constantine Sismanidis
Archaeologist of Classical Archaeology, Excavator of Ancient Stagira, Macedonia, Greece

At Stagira, the well-known ancient Macedonian city (Greece), the excavation research has brought to light the remains of a major building. The shape of its plan, the material and the quality of its masonry, as well as its undoubtedly public character, make it stand out at the area of ​​this ancient city. The findings suggest a dating of the building in the period after the death of Alexander the Great. The ancient and later sources clearly refer to the erection of a monumental grave at Stagira in honor of the ancient Greek philosopher Aristotle. Despite the continuous stirrings and the rebuilding of the site, there are strong indications which support the view that this impressive building, founded in the city of the ancient Stagira, near the Agora, is the Aristotle’s grave rumored from antiquity.

 

Key words: Aristotle, Stagira, heroes-memorial, grave, arched building, Aratos, Vrasidas

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .