Επιλογή Σελίδας

ΑΘΗΝΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - Η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ) οργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο) στις 10-11-12 Ιανουαρίου του 2019. Ακολουθεί η ανακοίνωση αυτούσια:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αντικείμενο – Θεματολογία

Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με την Αναστήλωση των ιστορικών
κτισμάτων (και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν
α) στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβάσεων,
β) στη σεισμική επικινδυνότητα και λοιπούς παράγοντες τρωτότητας των μνημείων
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή
δ) στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών
επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό έργο.

Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήμερη και δύο από τις συνεδρίες θα αφιερωθούν σε δύο
ειδικά θέματα με τίτλο:
«Αναστηλώσεις μνημειακών συνόλων», και
«Προβλήματα διατήρησης και λειτουργίας των αναστηλωμένων μνημείων»

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενημέρωση / ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συνέδρων και εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου, που θα συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους φορείς υλοποίησης και προστασίας στη χώρα μας) της δέουσας επιστημονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων και αναδείξεων των μνημείων.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στο αντικείμενο, εκθέτοντας - στην περίπτωση των εφαρμογών - ολοκληρωμένη την αναστηλωτική προβληματική του συμμετέχοντα, και - στην περίπτωση της έρευνας - την άμεση συσχέτισή της με τα αναστηλωτικά ζητήματα. Ανακοινώσεις τύπου χρονικού εργασιών ή με αμιγή προσέγγιση ιστορικού αρχιτεκτονικής ( ή ιστορικού κατασκευών) δεν εμπίπτουν στην θεματολογία.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Μπορούν να γίνουν δεκτές ανακοινώσεις στην Αγγλική, αλλά δεν θα υπάρξει δυνατότητα μετάφρασης. Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Αποκλείεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από δύο εργασίες.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν οφείλουν να στείλουν περιλήψεις έκτασης από μια έως τρεις σελίδες στις οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται και μικρά ασπρόμαυρα γραμμικά σχέδια και ασπρόμαυρες εικόνες. Η κρίση για την επιλογή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή και θα βασιστεί στο περιεχόμενο των περιλήψεων. Για τον λόγο αυτό βασικό στοιχείο θεωρείται η σαφήνεια στην παρουσίαση της ουσίας του θέματος στην περίληψη, που προϋποθέτει την κατάθεση επαρκών δεδομένων. Προδιαγραφές για την σύνταξη των περιλήψεων συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση και είναι επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.etepam.gr.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ανοικτή (με ή χωρίς ανακοίνωση) και το κόστος ανέρχεται σε 70 ευρώ για συνέδρους που δεν είναι μέλη της ΕΤΕΠΑΜ. Προβλέπεται έκπτωση 10 ευρώ στην παραπάνω τιμή (τελικό κόστος 60€) αν η πληρωμή γίνει με κατάθεση στο λογαριασμό της ΕΤΕΠΑΜ στην τράπεζα μέχρι τις 30/9/2018.

Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας) και για τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΤΕΠΑΜ (πληρωμένη η συνδρομή του 2018) το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο είναι 30 ευρώ.

Η καταβολή μπορεί να γίνει στον λογαριασμό της ALPHA BANK με ΙΒΑΝ : GR36 0140 7050 7050 0200 2009 112, και είναι απαραίτητο να εμφανίζεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του συνέδρου.

Προβλέπεται ότι ο τόμος των περιλήψεων θα δοθεί στους συμμετέχοντες με την έναρξη του Συνεδρίου και θα συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής. Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται και το CD με τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων που θα εκδοθεί μετά το Συνέδριο.

Προθεσμίες
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση 5etepam.conference@gmail.com βάσει προδιαγραφών που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση μέχρι τις 15 Μαΐου 2018. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την κατ’ αρχήν αποδοχή των περιλήψεων, και διαβίβασή τους στην επιστημονική Επιτροπή. Οι τελικές απαντήσεις επί των περιλήψεων που θα περιληφθούν στα πρακτικά θα σταλούν στο e-mail υποβολής μαζί με τις κρίσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018 προκειμένου, αν υπάρχουν παρατηρήσεις, να επανυποβληθούν στην τελική τους ηλεκτρονική μορφή. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες και λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση και με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Κ. Αθανασιάδου, Μ. Αξιωτίδου, Ε. Βιντζηλαίου, Ε. Δεληνικόλα, Κ. Δρόσου, Γ. Ζαχαροπούλου,
Χ. Ιγνατάκη, Α. Μιλτιάδου, Β. Πάχτα, Θ. Σαλονικιό, Μ. Στεφανίδου

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Φ. Αθανασίου, Γ. Βελένη, Ε. Βιντζηλαίου, Ν. Δεληνικόλα, Ι. Δουδούμη, Ε. Εφεσίου,
Χ. Ζαρκάδα, Πλ. Θεοχαρίδη, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη, Γ. Καραδέδο,
Σ. Μαμαλούκο, Α. Μιλτιάδου, Π. Μπίρταχα, Αι. Ντέλλα, Ι. Παπαγιάννη, Γ. Πενέλη,
Θ. Σαλονικιό, Ι. Στεριώτου, Μ. Στεφανίδου, Κ. Στυλιανίδη, Φιλιππίδη, Ι. Ψυχάρη

Προδιαγραφές μορφοποίησης περιλήψεων pdf  Αποστολή περιλήψεων μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 5etepam.conference@gmail.com

Επικοινωνία – πληροφορίες:
e mail: 5etepam.conference@gmail.com
τηλ: 6972082970 για την Αθήνα και
6993933138 για τη Θεσσαλονίκη