Επιλογή Σελίδας

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – Τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 (17:00 - νέο Wiener Laboratory ΑΣΚΣΑ, Σουηδίας 54, 10676, Αθήνα), θα δοθεί διάλεξη της Δρος Εβίτας Καλογηροπούλου (Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχαιολογίας), με θέμα: «Cooking Up the Greek Neolithic: the Case of Cooking Facilities in Western Macedonia».

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ .: 213-000-2400 (133), e-mail: dmichailidis@ascsa.edu.gr