Επιλογή Σελίδας

Τον Μάιο του 2017 γεννήθηκε ο νέος διαδικτυακός τόπος και το ομότιτλο ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης Post Augustum. Πρόκειται για έναν ελκυστικό και εξόχως φιλικό προς τον επισκέπτη διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου αναπτύσσεται και το εξαιρετικά ενδιαφέρον περιοδικό που κυκλοφορεί ετησίως. Τόσο η αρθρογραφία του περιοδικού όσο και της ιστοσελίδας καλύπτουν κυρίως την ιστορία της Μεσογείου κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Τον συντονισμό και την επιμέλεια της ύλης έχει αναλάβει εκλεκτή ομάδα ιστορικών με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο.

Στο περιβάλλον της ιστοσελίδας του Post Augustum, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να διαβάσει ενδιαφέροντα για την εποχή κείμενα μέσα από ένα απάνθισμα πηγών (ερανίσματα) αλλά και πρωτογενείς πηγές, να ενημερωθεί για τα επιστημονικά νέα, τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων και τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και για την πραγματοποίηση συνεδρίων και σεμιναρίων.

Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπα άρθρα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) με σκοπό την προώθηση και τη διάδοση της μελέτης του αρχαίου κόσμου, ιδιαιτέρως του μεσογειακού χώρου κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Τα άρθρα αναρτώνται μετά από την έγκριση της συντακτικής ομάδας του περιοδικού.

Στη φιλοσοφία του Post Augustum κεντρικό  ρόλο διαδραματίζει η ιδέα ότι είναι εξέχουσας σημασίας αφενός η προώθηση της έρευνας, αφετέρου η αναζήτηση και η συγκρότηση νέων και περισσότερων διαύλων επικοινωνίας με το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, την οποία συμμερίζονται και υιοθετούν και τα Θέματα Αρχαιολογίας, η συντακτική ομάδα του περιοδικού επιδιώκει, και θεωρούμε ότι το επιτυγχάνει, να προσφέρει έναν φιλόξενο και έγκυρο επιστημονικά χώρο συνάντησης και συζήτησης.

Πιστεύουμε ότι το Post Augustum, με τη θεματολογία του αλλά και με τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα που το διέπουν, θα συμβάλει ουσιαστικά στη διάχυση της ιστορικής γνώσης μιας περιόδου που δεν είναι ιδιαιτέρως οικεία και επαρκώς γνωστή στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Τα Θέματα Αρχαιολογίας εύχονται στο Post Augustum να μακροημερεύσει και να καταξιωθεί στη σκέψη και τη συνείδηση των αναγνωστών του.

Μια ιστοσελίδα για την Ιστορία της Μεσογείου κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες