Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2023  [σ. 160-167]

Ένα σπίτι-μουσείο γλυπτικής, κόσμημα για την Κεφαλονιά

Αφιέρωμα στο έργο του επιφανούς καλλιτέχνη Μεμά Καλογηράτου

Ανέστης Μελιδώνης
Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιστορία της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο ευρέως γνωστός στο χώρο επιφανής Κεφαλονίτης γλύπτης Μεμάς Καλογηράτος (γεν.1940) έχει διανύσει μια γόνιμη καλλιτεχνική πορεία ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ως ο κατά πολλούς σημαντικότερος μαθητής του διακεκριμένου γλύπτη και δασκάλου της ΑΣΚΤ, Θανάση Απάρτη (1899-1972). Προέρχεται από τον χώρο της Αριστεράς, με έντονη δράση στους κοινωνικούς αγώνες της γενιάς τους, ενώ ήταν ενεργός με δικό του χυτήριο ήδη από τη δεκαετία του ’70, συμμετέχοντας σε δημόσιους διαγωνισμούς και παρουσιάζοντας το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Από το 1980 εγκαθίσταται στο νησί του, όπου σταδιακά συγκροτεί το δικό του σπίτι-μουσείο στα Μαζαρακάτα. Στο δημόσιο χώρο της Κεφαλονιάς έχουν στηθεί δεκάδες γλυπτά του. Επίσης έχει στηθεί έργο του στη Βουλιαγμένη. Ο Μεμάς πλάθει τα έργα του κυριολεκτικά με τα χέρια, χρησιμοποιώντας μια καθαρά προσωπική μέθοδο εργασίας, δημιουργώντας το έργο πάνω στο κερί, προτού το “μεταφέρει” στον μπρούτζο, χρησιμοποιώντας την αρχαϊκή μέθοδο του χαμένου κεριού. Θέμα του έργου του αποτελεί η πρόσφατή μας ιστορία, ευρισκόμενη σε διαρκή διάλογο με την αρχαία, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνέχειά της. Η τελευταία περίοδος της εργασίας του χαρακτηρίζεται από μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία και απτικότητα. Δείγμα του πρόσφατου έργου του αποτελεί η σειρά Οι δικοί μας άνθρωποι, την οποία δώρισε στο αρχείο του Κ.Κ.Ε. το 2022, ενώ εξέθεσε αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής του πορείας σε έκθεση που έγινε στην Πάτρα το 2022, με τον εύγλωττο τίτλο «Επιστροφή», στο Μουσείο του Ιδρύματος της Ελληνικής Διασποράς. Το καλοκαίρι του 2023 τελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια του τελευταίου μνημειακού γλυπτού του Μεμά στον κήπο του μουσείου του, με τίτλο Ο φρουρός του Ιονίου.

Λέξεις ευρετηρίου: Μεμάς Καλογηράτος, Γλυπτική, σπίτι-μουσείο, δημόσια γλυπτά, αυτοσχέδιο χυτήριο

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: anestismelidonis@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 3 September - December 2023  [pp. 160-167]

A House-Museum of Sculpture-A Gem for Kefalonia

Homage to the work of the prominent artist Memas Kalogeratos

Anestis Melidonis
Dr. of Philosophy, University of Athens, Postdoctoral researcher in History of Art, Faculty of History and Archaeology University of Athens, Greece

 

The well known in his field prominent sculptor Memas Kalogeratos (b. 1940) has pursued a long and fecund creative path, starting from the decade in the 1960’s, characterized as one of the most important students of the distinguished sculptor and teacher at Athens School of Fine Arts, Thanasis Apartis (1899-1972). He comes from the political Left, with immense contribution to the social struggles of his generation, while being active with his own foundry from the 1970's, taking part in public competitions and presenting his work in individual and collective shows. From 1980 he settles permanently in his home-island, where he creates gradually his own house-museum at Mazarakata. Dozens of his sculptures can be found in the public space of Kefalonia. There is also one situated in Vouliagmeni. Memas creates his artworks literally with his own hands, using a personal method of work, by creating the artwork first on wax, before he “transfers” it in bronze, through the archaic lost-wax method. Theme of his work is our recent history, being in constant dialogue with the ancient one, highlighting in this way its continuity. The last period of his work is characterized from an even more extended freedom and palpability. Sample of his recent work is the series Our own people, which he donated at the archive of the Communist Party of Greece in 2022, while he also exhibited a representative sample of his entire creative work in a show that took place in Patras in 2022, with the eloquent title «Return», in the Hellenic Diaspora Museum. In the summer of 2023, it took place the unveiling of the last monumental work of Memas at the garden of his museum, with the title The guardian of the Ionian.

Key words: Memas Kalogeratos, sculpture, house-museum, public sculptures, improvised foundry

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: anestismelidonis@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.