Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2023  [σ. 106-123]

Τα επιχειρήματα Ελλάδας και Βρετανίας για την επιστροφή (ή μη) των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Ειρήνη Σταματούδη
LL.M., Ph.D., Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύπρος

 

Το αίτημα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από τη Βρετανία στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα διάσημα αιτήματα επιστροφής αρχαιοτήτων στη χώρα προέλευσής τους διεθνώς. Αν και υπήρχαν διαμαρτυρίες για τον βανδαλισμό και την αποκοπή τους από τον Ναό από την πρώτη στιγμή που απομακρύνθηκαν, ωστόσο επισήμως το αίτημα επιστροφής τους τέθηκε στην UNESCO από το Ελληνικό Κράτος το 1983. Το άρθρο αυτό εξετάζει το ιστορικό της απομάκρυνσής τους, τις ελληνικές ενέργειες, τα επιχειρήματα των δύο πλευρών (Ελλάδας και Βρετανίας), τις τελευταίες διπλωματικές και άλλες εξελίξεις, και διερευνά τις πιθανές λύσεις σε σχέση με τον επαναπατρισμό τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Μάρμαρα του Παρθενώνα, Γλυπτά του Παρθενώνα, Έλγιν, επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, Museum Act 1963, Βρετανικό Μουσείο, Μουσείο Ακρόπολης, Παγκόσμιο Μουσείο

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: Stamatoudi@syrigos.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 3 September - December 2023  [pp. 106-123]

Greek and British arguments for and against the return of the Parthenon Marbles to Greece

Irini Stamatoudi
LL.M., Ph.D., Professor, Faculty of Law, University of Nicosia, Cyprus

 

The request for the return of the Parthenon Marbles to Athens dates from the very minute they were abruptly and violently removed from the Temple. Yet, the first official Greek request was submitted before UNESCO in 1983. This article discusses the background of their removal, the actions taken by the Greek State, the arguments of both sides (Greece and Britain), the last diplomatic and other developments, and explores possible solutions as to their return and restitution.

 

Key words: Parthenon Marbles, Parthenon Sculptures, Elgin, return of cultural heritage to its countries of origin, Museum Act 1963, British Museum, Acropolis Museum, Universal Museum

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: Stamatoudi@syrigos.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.